Utfanhuzer yn Warkum
HomepageInleidingHoofdstuk 1Hoofdstuk 2Hoofdstuk 3Hoofdstuk 4
Homepage

In de geschiedenis van Workum speelt Griet Riemersma haar eigen, bescheiden rol. Echter, belangrijk genoeg om aandacht aan te besteden. Voor velen was zij Griet of petrolie-Griet, maar voor anderen was zij tante Griet. En hoe zij dat was, dat kunt u hier verder lezen.

As ik net laitsje wol, dan doch ik et net.

Reacties naar

Klik hier om verder te lezen.