Inleiding
HomepageInleidingHoofdstuk 1Hoofdstuk 2Hoofdstuk 3Hoofdstuk 4
Inleiding

Workum ligt in de zuid-west hoek van Friesland. Vanaf Amsterdam is dat 120 km en met de auto is dat anderhalf uur rijden. Als je er komt, zie je behalve de Nederlandse naam ook de Friese plaatsnaam en die is Warkum. Toen de snelweg er nog niet lag, kwam je via de dorpjes Wons, Exmorra of Parrega en Ferwoude in Workum. Als je op zondag kwam, dan moest je je niet verbazen als je ver buiten het dorp een oude meneer met een stok zag lopen. Want wandelen was een algemeen aanvaarde zondagse bezigheid. En de vele oude mannetjes in Friesland, die waren toch merendeels van het krasse type. De oude mannen zaten in Hindeloopen op een bankje, vlakbij de sluis en in Workum zaten ze tegen de waag, onder een afdakje. Deze plekken voor oude mannen heten het leugenbankje, en ook in Makkum is er zo één.


Als je Workum nadert, dan zie je steevast de peperbus en daarnaast de kerktoren en dan weet je, dat je er bijna bent. Wie het eerst de peperbus ziet, die krijgt een ijsje of mag trakteren op een ijsje. Kortom, Workum is een feestelijk gebeuren, zeker als je voor Griet Riemersma kwam. Want wie woonde er op de Turflan 6 vanaf omstreeks 1905 tot 1986 ? Dat was degene die mij deed nadenken over wat is een uut-van-huuzer, wat is juster-joen, wat zijn jerpels, een barg is een varken behalve in Hindeloopen, want daar is het ook een kinderwagen. Workum, dat is de melkfabriek met de naam "De goede verwachting". Waar vroeger sterke kerels de melkbussen van de vrachtwagens tilden en waar ik vol verbazing naar stond te kijken. En in Workum komen, er een tijdje logeren, en weer naar huis gaan, dan ben je toerist. Doe je dat echter vaker en bij de juiste daartoe aangewezen persoon, dan krijg je een bepaalde kwalificatie, en dan bedoel ik mijn kwalificatie, titel, erkenning en die kwalificatie is de titel van dit boek geworden en ook de aanleiding om het te gaan schrijven.


Klik hier om verder te lezen